foto Alexander Mahmoud

Musica Vitae är latin för Livets Musik, ett namn som säger
mycket om vad orkestern ser som sitt uppdrag: att bevara och
inte minst utveckla levande stråkmusik, till gagn för samtida
och kommande generationer åhörare.

Kammarorkestern Musica Vitae
Förste konsertmästare Dorota Siuda

Drygt tre decenniers musikalisk verksamhet har det hitintills blivit för kammarorkestern Musica Vitae. Med basen i den klassiska stråkrepertoaren har den 15 musiker starka ensemblen under årens lopp presenterat musik av vitt skilda genrer. Runt 150 uruppföranden har det också hunnit bli, komponerade av såväl den nutida tonsättareliten som av studeranden vid Sveriges tre största musikhögskolor. De kammarmusikaliska domänerna utvidgas genom medvetna satsningar på samarbeten med andra konstformer, något som lockar nya publikgrupper att upptäcka orkestern, och regelbundna möten med den helt unga publiken har öppnat tusentals nyfikna barnaöron för stråkmusik.Många är de framstående solister och dirigenter som gästat Musica Vitae, och många är de timmar som orkestern tillbringat på turné i Sverige och utomlands. Resorna har fört ensemblen till ett otal små och stora orter i hemmaregionen, men man har också spelat på stora konsertscener i bl a Kina, USA, Grekland och Spanien. Orkestern gästar även regelbundet små och stora kammarmusikfestivaler på såväl hemmaplan som på kontinenten. Musica Vitae har gjort drygt 20 cd-inspelningar, varav två nominerats till en Grammis i kategorin ”Årets klassiska album”. Orkestern framträder regelbundet i radio och tv och finns på YouTube och Facebook.

Musica Vitae är en del av Musik i Syd,
navet i det sydsvenska musiklivet.