Personuppgiftspolicy

Musica Vitaes hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, bild, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller även till exempel bokningsnummer och elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Musica Vitaes hantering av personuppgifter ska ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt, i den omfattning vi bedömer det nödvändigt samt på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. Musica Vitae har ansvar för att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

I vissa fall kan Musica Vitae behöva dela information med relevant tredje part, t.ex. en tjänsteleverantör, utöver de fall där ett avtals fullgörande eller att uppfylla en rättslig förpliktelse är laglig grund. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt upprättar Musica Vitae ett avtal (biträdesavtal eller dylikt) med externa parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Laglig grund och lagringsminimering

Beroende på i vilket syfte personuppgifter inkommer till Musica Vitae (om personen är anställd, en samarbetspart, kund eller liknande), ser laglig grund och tiden för gallring/lagring av personuppgifter olika ut. Av ”Register över Musik i Syds personuppgiftsbehandling” framgår med vilken laglig grund uppgifterna samlas in/lagras, samt den gallringspolicy som gäller för de olika behandlingarna. Ändamålet med behandlingen styr vilka uppgifter som samlas in och sparas – aldrig mer eller under längre tid än vad som bedöms nödvändigt. Gallring genomförs regelbundet. Personuppgifter kan dock mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om så är fallet kan personuppgifterna sparas enligt relevant gällande annan lagstiftning.

Lagring av information från musicavitae.com

Webbadress som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda

Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt. Vi använder oss också av pixeltaggar för att jobba med segmenterad marknadsföring. På så sätt kan vi säkerställa att du som användare nås av relevant information från oss. All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies

Om du inte vill att cookies lagras kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.